Lac Yoghurt01

รีวิวจาก LAC Yoghurt

01

ตั้งแต่เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ LAC Yoghurt นั้น ผมยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับ packaging เลย

นับเป็นความโชคดีมาก ที่ผมได้รู้จัก บริษัท แพก ดีไซน์ ผมได้รับคำแนะนำมากมาย จากคุณวิโรจน์เจ้าของ PAG Design จนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จในที่สุด packaging ใหม่นี้ ช่วยให้เราบริหารจัดการการผลิตการขนส่งได้ดีขึ้น และทำให้สินค้ามีความโดดเด่น มีความแตกต่าง จนเป็นที่ต้องการของลูกค้าห้างร้านต่างๆ รับไปจำหน่ายผู้บริโภคก็สามารถจดจำสินค้าได้ง่ายขึ้น

ต้องขอขอบคุณ PAG Design ที่เป็นเสมือนเพื่อน-พี่ ที่อยู่เคียงข้างแต่เริ่มต้นจนผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความสำเร็จในวันนี้ครับ”