Faqs Banner

FAQs

คำถามเกี่ยวกับเรา

แพก ดีไซน์ มีความแตกต่างจากผู้ให้บริการออกแบบสิ่งพิมพ์รายอื่นอย่างไร?

ด้วยความชำนาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะการออกแบบบรรจุภัณฑ์และโลโก้มากว่า 20 ปี ทำให้เราเข้าใจในขั้นตอนการทำงาน และเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้งานออกแบบก็ยังต้องตอบโจทย์ทางการตลาดได้อีกด้วย เราเน้นการทำงานเป็นทีม และแบ่งงานตามหน้าที่และความถนัด ในงาน ๆ หนึ่ง จะมี Designer ออกแบบประมาณ 2-3 คน และเลือกผลงานที่ดีที่สุดให้ลูกค้าพิจารณา

คิดราคาค่าออกแบบอย่างไร?

กำหนดราคาโดยพิจารณาจากตัวงานเป็นหลัก การออกแบบแต่ละชนิดจะมีช่วงราคาแต่ไม่ได้กำหนดตายตัว การคุยรายละเอียดก่อนเสนอราคาจึงจะได้ราคาที่เหมาะสม, สมเหตุสมผล และเป็นที่พอใจของลูกค้าโดยส่วนใหญ่ หากเทียบราคากับผู้บริการรายอื่นทั่วไป ราคาของบริษัทฯ จะอยู่ปานกลาง และเหมาะสมกับคุณภาพงานที่ลูกค้าจะได้รับ

ระยะเวลาที่ใช้ในการออกแบบ?

ปกติจะกำหนดไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ สำหรับการเสนอ layout ครั้งแรก หลังจากนั้นถ้าลูกค้าเลือกได้ และข้อมูลพร้อม ก็จะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ สำหรับการทำงานจนจบ แต่หากยังต้องปรับแบบกันต่อ ก็จะคุยกัน

สามารถแก้ไขงานได้กี่ครั้ง?

การแก้ไขงานอาจแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ การแก้ไขเรื่องรูปแบบ (layout) และการแก้ไขเรื่องข้อมูล

การแก้ไขรูปแบบจะใช้เวลาและต้องปรับความคิดให้ตรงกันระหว่างผู้ออกแบบกับลูกค้า โดยใช้การคุยกันเป็นหลัก ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเลือกได้ในการเสนอแบบครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถแก้ไขได้หากยังไม่พอใจ และมักจะจบในรอบที่สอง

ส่วนการแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้ จนจบงาน

มีการเก็บงานของลูกค้าที่ออกแบบไว้แล้วนานแค่ไหน?

บริษัทมีระบบจัดเก็บไฟล์งานของลูกค้าประมาณ 10 ปี หลังจากส่งอาร์ตเวิร์คแล้ว เพื่อความสะดวกในการแก้ไข, ปรับ size งานของลูกค้า หรือหากลูกค้าต้องการอาร์ตเวิร์คเก่า บริษัทจะคิดค่าบริการเพียงเล็กน้อย

We are usually asked about

How is PAG DESIGN Co.,LTD. different from other design service providers?

With specific expertise, especially the packaging and logo design for more than 20 years, makes us understand the process of working and understand the needs of clients very well. In addition, the design work must also get the point of the marketing needs as well. We emphasize teamwork and divided tasks according to skill and ability. In each job, there will be approximately 2-3 designers participating in the design work and choosing the best work for clients to consider.

How do we price the design?

Set the price based on the work. We do not set a price in advance before discussing the job detail. The proposed cost is therefore reasonable and satisfied most of the clients. If comparing the price with other general service providers, our prices are average in moderate price which are suitable for the quality of work that the client can get.

How long is the design work time?

Normally our schedule is approximatley about 2 weeks for first layout proposal. And if the client has already chosen the design and ready to send information to us, after that we will take about 1 week for complete the work. If the clients still have to adjust the design we will continue to discuss about the informations for correction.

How many times can the work be edited?

Editing work can be divided into two types: layout editing and data editing.

Editing the layout takes time and requires synchronization between the designer and the client which mainly point by discussing. Normally most of the customers will be able to choose on the first offer from us. However, the client can inform us if they are not satisfied with the work in progress and usually design can be finished in the second round.

Data editing can be done until the end of the job.

How long is the database of clients working with us kept?

The company has a system for storing client’s work files for 10 years. File storage is made for the convenience of the client to edit, adjust the size of the client’s work, or if the client wants old artwork. The company will only charge a small fee.