Box Natisang Tea 3d03

รีวิวจาก Benetta Thai Herb

01

รูปโฉมของสินค้าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ เพราะมันจะบ่งบอกถึงตัวตนและจุดยืนบนโลกของธุรกิจเรา โดยส่วนใหญ่เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะมีภาพในตาที่มีชีวิตเกี่ยวกับรูปโฉมและคาแร็กเตอร์ของสินค้าไว้อยู่แล้ว แต่ key ไม่ได้อยู่แค่ที่เราเห็นหรือรู้สึกอย่างไร จิ๊กซอว์สำคัญอีกตัว คือ คู่ค้า ที่จะร่วมถ่ายทอดภาพในตาแห่งความสำเร็จนั้นออกมา ให้สามารถจับต้องและยังรู้สึกได้ ตลอดมาเฟิร์นประสานงานกับ แพก ดีไซน์ ทางโทรศัพท์, ไลน์, อีเมล์ โดยไม่เคยเจอกัน แต่สิ่งที่สำผัสได้ทุกครั้งคือ งานทุกชิ้นที่เฟิร์นสื่อสารไปทางโทรศัพท์ถึงภาพในหัวของตัวเอง และอารมณ์ของลูกค้าที่จะต้องได้รับเมื่อได้สัมผัสกับสินค้าของเรา เหมือน แพก ดีไซน์ เข้ามายืนร่วมพื้นที่จินตนาการ และฝันร่วมกันกับเรา สินค้าทุกตัวที่เฟิร์นรัก ที่มีความหมายต่อหัวใจเฟิร์น ล้วนผ่านมือและหัวใจของ แพก ดีไซน์ ด้วยทั้งสิ้น เชื่อว่าวันที่ความสำเร็จของเราเป็นตำนานจะมาถึงในเวลาที่สั้นลงเมื่อเฟิร์นมี แพก ดีไซน์ เป็นคู่ค้า ขอบคุณที่เราได้เจอกันค่ะ”